Podstawowe pojęcia z ekologii

161

EKOLOGIA – (eko-dom, logia-nauka) – nauka o zależności między żywymi organizmami oraz organizmami i ich środowiskiem. Bada zjawiska na poziomie ponadorganizmalnym.

Podstawową jednostką ekologiczną jest POPULACJA – zbiór organizmów tego samego gatunku zamieszkujący ten sam teren swobodnie krzyżujących się ze sobą.

BIOCENOZA – zbiór populacji na danym terenie.

EKOSYSTEM = BIOCENOZA + BIOTOP

[część ożywiona] + [część nieożywiona]

BIOM zbiór ekosystemów tego samego rodzaju w tej samej strefie klimatycznej.

BIOSFERA ogół żywych organizmów na kuli ziemskiej (wszystkie biomy)

 

Komentarze