Budowa grzybów

0 2 500

Są to organizmy zbudowane z komórek eukariotycznych.

Cechy budowy komórki grzyba: (R) – cecha roślina, (Z) – cecha zwierzęca

– posiada ścianę komórkową (R) zbudowana z chityny (Z),

– materiał zapasowy to glikogen (Z),

– brak chloroplastów (Z),

– występują barwniki (R), nie są aktywne w fotosyntezie,

– liczne lizosomy (trawią pokarm) (Z).

 

Typy budowy:

– jednokomórkowa

– kolonijna

– komórczakowa

– wielokomórkowa plechowa

Podstawową jednostką strukturalną jest strzępka (nitkowaty, prosty lub rozgałęziony twór, jedno lub wielojądrowy). Strzępka tworzy ciało grzyba, czyli grzybnię.

2 rodzaje grzybni:

– grzybnia luźna (pleśń)

– grzybnia upakowana  (tworząca owocniki)

Kształty owocników:

– kapeluszowe

– kuliste

– zróżnicowane na trzon i kapelusz

– miseczkowate

W owocniku zróżnicowanym na trzon i kapelusz na spodzie kapelusza występuje warstwa urodzajna hymenofor (tutaj powstają zarodniki). Hymenofor może mieć kształt rurkowatą lub blaszkowatą.

Czynności życiowe grzybów.

1. Oddychanie

– tlenowe

– beztlenowe

2. Odżywianie

– heterotrofy (saprofity, pasożyty)

Część grzybów żyje w symbiozie z korzeniami drzew, taką symbiozę nazywamy mikoryzą. Grzyby pobierają od roślin związki organiczne natomiast grzyby ułatwiają roślinie pobieranie wody i soli mineralnych.

Mikoryza:

ektotroficzna (zewnętrzna) – strzępki grzyba wnikają pomiędzy komórki korzenia

– endotroficzna (wewnętrzna) – strzępki grzyba wnikają do wnętrza komórek korzenia

3. Rozmnażanie

Grzyby rozwijają się na wszystkie możliwe sposoby.

– bezpłciowe:

a) podział komórki

b) pączkowanie

c) fragmentacja grzybni

d) zarodniki (endospory, egzospory, zoospory i zarodniki konidialne (konidia) – czyli jest to fragment strzępki z pojedynczym jądrem, który odrywa się i daje początek nowemu organizmowi)

– płciowe:

a) izogamia

b) anizogamia

c) oogamia

d) gametangiogamia – polega na łączeniu się całych gametangiów.

Gametangium żeńskie to lęgnia, a męskie to plemnia.

Charakterystyczny dla workowców!

e) somatogamia – polega na łączeniu się komórek budujących grzybnię

Charakterystyczny dla podstawczaków!

Cykl pleśniaka białego:

– występują 2 fazy jądrowe: haplofaza i diplofaza, dominuje haplofaza

– dochodzi do gametangiogamia, czyli łączą się wielojądrowe gamie

– powstaje zygospora, struktura otoczona twardą ścianą, zawierająca liczne jądra diploidalne

– następuje mejoza, po czym kiełkuje w haploidalną strzępkę, na niej tworzą się zarodniki

– zarodniki wysypują się na podłoże

– powstaje nowa grzybnia (strzępka)

Cykl rozwojowy workowców

– występują 3 fazy jądrowe: haplofaza, dikariofaza (faza jąder sprzężonych) oraz diplofaza, dominuje haplofaza

– w cyklu następuje rozdzielenie w czasie i w przestrzeni procesu plazmogamii (zlewanie się cytoplazmy) i kariogamia (zlewanie się jąder)

Przebieg:

– na haploidalnej strzępce różnicują się wielojądrowa lęgnia i wielojądrowa plemnia

– plemnia styka się z lęgnią i następuje plazmogamia

– w lęgni powstają jądra sprzężone (jedno z plemni, drugie z lęgni)

– lęgnia kiełkuje w strzępkę dikariotyczną, szczytowa komórka tej strzępki to worek (zarodnia)

– w tej komórce zachodzi kariogamia

– powstaje jądro zygotyczne

– jądro to dzieli się mejotycznie i mitotycznie

– powstaje 8 jąder, które przekształcają się w zarodniki (workowe)

– zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w strzępkę

Cykl rozwojowy podstawczaków:

– występują 3 fazy jądrowe: dikariotyczna, diplofaza, haplofaza, dominuje dikariotyczna

– rozdzielenie plazmogamii i kariogamii

– somatogamia (komórki różnoimiennych strzępek)

Przebieg:

– plazmogamia – tworzy się strzępka dikariotyczna

– z tej strzępki powstaje owocnik

– w szczytowej komórce hymenoforu dochodzi do kariogamii (komórka to podstawka)

– powstaje jądro zygotyczne

– jądro zygotyczne przechodzi mejozę – 4 jądra

– podstawka wytwarza 4 wypustki, do każdej wnika 1 jądro

– powstają 4 zarodniki podstawkowe

– wysypują się na podłoże i kiełkują w strzępkę

Cykl rozwojowy workowców Cykl rozwojowy podstawczaków Podobieństwo / Różnica
Występują 3 fazy: haplofaza, diplofaza i dikariofaza Występują 3 fazy: haplofaza, diplofaza i dikariofaza Podobieństwo
Dominuje haplofaza Dominuje dikariofaza Różnice
Dochodzi do rozdzielenia w czasie i przestrzeni (plazmo- i kariogamia) Dochodzi do rozdzielenia w czasie i przestrzeni (plazmo- i kariogamia) Podobieństwo
Następuje gametangiogamia (wielojądrowa plemnia styka się z wielojądrową lęgnią) Następuje somatogamia (łączą się komórki różnoimiennych stępek) Różnica
Dochodzi do plazmogamii (w lęgni powstają pary jąder sprzężonych, lęgnia kiełkuje w strzępkę dikariotyczną) Dochodzi do plazmogamii (jądra sprzężone kiełkują w strzępkę dikariotyczną) Podobieństwo
W szczytowej komórce hymenoforu (worek) dochodzi do kariogamii, tworzy się jądro zygotyczne W szczytowej komórce hymenoforu (podstawka) dochodzi do kariogamii, tworzy się jądro zygotyczne Podobieństwo
Jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie i mitotycznie W jądrze zygotycznym dochodzi do mejozy Różnica
Powstaje 8 jąder, które przekształcają się w zarodniki workowe (endospory) Powstają 4 jądra, podstawka wytwarza 4 wypustki, do każdej wnika 1 jądro. Tworzą się 4 zarodniki podstawkowe (egzospory). Różnica`
Zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w nową strzępkę. Cykl się powtarza. Zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w nową strzępkę. Cykl się powtarza. Podobieństwo

Przegląd wybranych przedstawicieli grzybów.

Sprzężniowe:

– niewielka grupa grzybów saprofitycznych

– grzybnia zbudowana ze strzępek wielojądrowych

– występuje gametangiogamia

– posiadają przetrwalnikową, wielojądrową zygosporę

– przedstawiciel: pleśniak biały

 

Workowce:

– grzyby bardzo zróżnicowane pod względem budowy

– przewaga fazy haploidalnej w cyklu rozwojowym, tworzenie 8 zarodników workowych

– dochodzi do gametangiogamia

– maja duże znaczenie ekologiczne i gospodarcze

– mają również negatywne znaczenie, niszczą produkty spożywcze

– czasem powodują u człowieka groźne choroby

– przedstawiciel: dzieżka pomarańczowa, pędzlak

Podstawczaki:

– rozgałęziona dikariotyczna grzybnia

– występuje somatogamia

– lądowe saprofity

– mają pozytywne jak i negatywne znaczenie

– przedstawiciel: pieczarka polna, muchomor sromotnikowi

 

Oceń ten post
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Masz przemyślenia? Napisz komentarz!x