Odchylenia od praw Mendla

561

Zjawisko niepełnej dominacji – polega na tym, że w heterozygocie gen dominacji ujawnia się w niepełnym zakresie

niepelna_dominacja

Rys. Aneta Skawińska

Geny letalne – są to geny, które w określonym układzie genotypowym wywołują skutek śmiertelny

geny_letalne

Rys. Aneta Skawińska

Dziedziczenie alleli wielokrotnych – są to więcej niż 2 formy tego samego genu, przykład: gen kodujący białka antygenowe w błonach erytrocytu człowieka (decydujący w systemie grupy AB0), ten gen występuje w 3 formach alleli:

IA-koduje gen A

IB-koduje gen B

(i) i0-nie koduje żadnego antygenu

IA oraz IB w pełni dominują nad IA oraz IB> i0

IA względem IB nie wykazuje dominacji

IA = IBkodominacja

Grupa krwi Genotyp Antygen krwinkowy Przeciwciała osocza Przyjmowanie krwi
A IAIA, IAi0 Antygen A Przeciwciała α A, 0
B IBIB, IBi0 Antygen B Przeciwciała β B, 0
AB IAIB Antygen A oraz B AB, A, B, 0
0 i0i0 Przeciwciała α oraz β 0

Konflikt serologiczny – gdy matka ma -, a ojciec + (problem z płodem, nie dotyczy 1 dziecka)

Dziedziczenie cech współdziałających – dwa lub więcej genów determinujących ujawnienie się jednej cechy

Antocyjan – syntetyzowany w komórkach dwuetapowo

miniaturka

Rys. Aneta Skawińska

krzyzowka

Rys. Aneta Skawińska

szachownica

Rys. Aneta Skawińska

Geny kumulatywne – decydują o dziedziczeniu cech ilościowych (wzrost, waga) o wartości danej cechy decyduje liczba alleli dominujących tych genów

Komentarze