Oddychanie jako proces kataboliczny

Katabolizm – proces polegający na rozkładzie zw. Złożonych na proste z uwolnieniem energii

Oddychanie – proces biochemiczny, dostarcza organizmowi energię, polega na rozkładzie związków organicznych z uwolnieniem energii

Oddychanie tlenowe – proces polegający na całkowitym rozkładzie związków organicznych na proste minerały z uwolnieniem energii w obecności tlenu

Oddychanie beztlenowe – proces polegający na rozkładzie niecałkowitym związków organicznych na proste, ograniczone z uwolnieniem energii bez udziały tlenu

 

I etap glikoliza

– zlokalizowana jest w cytoplazmie.

glikoliza

Rys. Aneta Skawińska

 

W czasie rozpadu następują przemiany:

– dehydrogenacja – odłączenie wodoru z udziałem NAD,

-zysk z ATP (2x),

– zysk energetyczny netto z ATP.

 

Reakcja pomostowa – zlokalizowana w matriks mitochondrium, polega na aktywacji pirogronianu.

reakcja_pomostowa

Rys. Aneta Skawińska

II etap Cykl Krebsa = cykl kwasu cytrynowego = cykl kwasu trójkarboksylowego

Końcowe przemiany:

– przyłączenie cząsteczki dwuwęglowej do akceptora (szczawiooctan),

– 2x dekarboksylacja,

– 4x dehydrogenacja (3x z NAD, 1x z FAD),

– 1x fosforylacja substratowa

 

 cykl_krebsa_II

 

Rys. Aneta Skawińska

 

III etap: łańcuch oddechowy, utlenianie końcowe.

– Zlokalizowany jest w błonie grzebienia mitochondrialnego, jest to uporządkowany układ przenośników protonów i elektronów na tlen.

– Przenośniki te mają silne właściwości oksydoredukcyjne i ułożone są w taki sposób, że podczas wędrówki elektronów stopniowo uwalniana jest energia, wykorzystywana do syntezy ATP.

-Podczas transportu elektronów i protonów dochodzi do fosforylacji oksydacyjnej.

– Produktem końcowym jest woda.

miniaturka

Rys. Aneta Skawińska

Porównanie fotosyntezy i oddychania

Fotosynteza Oddychanie
Występowanie Rośliny zielone zawierające chlorofil Każdy żywy organizm
Czas zachodzenia Faza jasna – dzień, faza ciemna – noc i dzień Cały czas, niezależnie od pory dnia
Miejsce zachodzenia Chloroplasty Tlenowe: mitochondrium, beztlenowe: cytoplazma
Światło Potrzebne do reakcje chemicznej Brak potrzeby
Energia Pobierana z zewnątrz i gromadzona w zw. Organicznych Energia wiązań chemicznych zmienia się w energię cieplną mechaniczną
Substraty Woda, dwutlenek węgla Glukoza
Produkty końcowe Glukoza Woda, dwutlenek węgla

tab. Aneta Skawińska

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl