przeglądanie Kategoria

Mikroorganizmy

Poznaj świat mikroorganizmów – bakterii, wirusów, prokariontów, protistów

PROCESY ŻYCIOWE PROTISTÓW cz.2

Wydalanie: Wydalanie to usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Wydaliny białek i kwasów nukleinowych: amoniak (toksyczny, wydalany z…